top of page

מס דירה שלישית


לעניין החוק דירות שפוצלו שלא כדין (לא פוצלו ברשויות) נחשבות כמפוצלות, כלומר, דירה שפוצלה לשתי דירות תחשבנה כשתי דירות לעניין החוק !


לצערי לא בטוח שהחוק אכן יטיב עם רוכשי הדירות (כלומר יפחית את מחירי הדיור) ואפילו עלול לגרום למצב שבו שוכרי הדירות יישאו בנטל המס (חלקי או מלא) בדמוי העלאת דמי שכר הדירה.


המס מוטל על "תא משפחתי", כלומר, בהטלת המס בוחנים לא רק את הנישום אלא גם ילדים (אם טרם מלאו 18) ובן/ת הזוג (למעט בן/ת זוג החי דרך קבע בנפרד) ואף יכול לחול על דירה המוחזקת באמצעות חברה. על כל דירה מדירה שלישית והלאה ישולם מס של 1% מערך הדירה (כפי שחושב באמצעות הנוסחה שבחוק) ולא יותר מ-18,000 ₪. החוק מחריג ומקל על מי שמחזיק דירות "זולות" באופן הבא: במידה וסך שווי הדירות להשקעה (לפי הנוסחה שבחוק) נמוך מ- 1,150,000 ₪ יהיה פטור מתשלום מס ריבוי דירות, אם שווי הדירות כאמור גבוה מ- 1,150,000 אך נמוך מ- 1,400,000 ₪ ישולם מס מופחת.


החוק מטיל אחריות על בעלי הדירות כך שעליהם להגיש הצהרה עד ליום 31/03/2017 ובה לפרט את

הדירות שבבעלותו ושווים לפי הנוסחה שבחוק, לאחר הגשת ההצהרה יש לשלם את המס על הדירות ב-2 תשלומים: האחד עד ליום 30/06 והשני עד ליום 31/12 בכל שנת מס.


חשוב להדגיש כי המס חל גם על נכסים שאינם מושכרים ואף עלול לחול גם על נכסים אשר אינם משמשים בפועל למגורים !


המלצתי היא שבכל דרך שתבחרו אם זה למכור נכסים או לשלם את המס עדיף ורצוי שתפנו לבעלי מקצוע לקבלת ייעוץ מקצועי ופרטני, שכן, הדיווח היום ישפיע על חבות המס היום ובעתיד.
מס ריבוי דירות הוא מס הדומה במהותו למס רכוש, כלומר, המס מוטל על מי שיש לו רכוש ללא קשר לשאלה האם הרכוש מניב רווח או לא, המחוקק מנסה לכאורה לעודד מכירת דירות להשקעה באמצעות הטלת מס על מי שמחזיק בשלוש דירות ויותר (ושסך חלקי הבעלות בהן הוא 249% ויותר), ומנגד מעניק הטבה בצורת מענק בתנאים מסוימים המפורטים בחוק, וכן, פטור מתשלום מס ריבוי דירות על דירה אחת באופן יחסי (למי שימכור עד אוקטובר 2017).


בנוסף מעניק החוק הטבות במס למי שמוכר דירה ואת התמורה משקיע באפיק פנסיוני ו/או בקופת גמל להשקעה בתנאים המפורטים בחוק.


Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page