• Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

החל משנת 2017 ובהתאם לפרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת 

התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016 על  עצמאים להפקיד לפנסיה בשיעורים הקבועים בחוק.

תקציר:

  • החוק מחייב שיעור מינימאלי להפקדה, אך ניתן להגדיל את ההפקדה ולקבל בעדה הטבות מס.

  • ...

מס דירה שלישית, מס ריבוי דירות, מיסים

לעיתים נראה כי פתיחת עסק חדש הינה פעולה טכנית שלא דורשת ידע ומיומנות ועוסקים רבים "חוסכים" את עלות היעוץ / השירות ע"י גורם הבקיא בפתיחת עסק ועושים את כל הטעויות הנפוצות, אומנם היום ניתן למצוא לא מעט מדריכים ועזרים לפתיחת עסק חדש הן ברשויות והן מבחינה כלכלית.

אך על מנת ש...

June 14, 2016


עדכונים שייכנסו לתוקף ביולי 2016 בנושאי שכר:

  • שכר המינימום יעלה מ- 25 ל- 25.94 ש"ח (מ4,650 ל 4,825ש"ח).

  • יתוקן ימי החופשה לעובדים של עד וותק של 4 שנים כך:

מי שעובד 5 ימים בשבוע:
זכאי ל 11 ימים במקום 10

מי שעובד 6 ימים בשבוע:
זכאי ל 13 ימים במקום 12

​(ביום 1....


תנאים להטבות המס על הקמה, הרחבה או רכישה של מבנה להשכרה למגורים. נוהל השכרה למגורים מגדיר את גובה דמי השכירות שעליו יינתנו ההטבות.

 

תנאים לקבלת ההטבה

  • מי שבונה בניין שלפחות מחציתו מיועדת להשכרה למגורים.

  • הדירות להשכרה מושכרות לפחות במשך 5 שנים מתוך 7 השנים הראשונ...

לעיתים מלכ"רים מבצעים גיוס תרומות באמצעות עוסקים, לדוגמא: כאשר אנו רוכשים בסופר הקופאית מציעה לנו לתרום לעמותה כזאת או אחרת.

 

קיימים שני סוגים נפוצים של מבצעי התרמה המתקיימים באמצעות
תשתיות של עסקים, בסיום הרכישה מוצע ללקוח לתרום סכום כסף, ההוראה מפרידה בין שני מקרים של...

 

 

החלטתם להקים עסק חדש, יש לכם רעיון מעולה לעסק רווחי שבטוח יצליח - מזל טוב ! 

מה עושים עכשיו ?

 

תוכנית עסקית -

שלב חשוב מאוד שרוב היזמים מדלגים עליו, תוכנית עסקית.

מטרתה לבחון את האספקטים העיקריים של העסק ובינהם ההיתכנות הכלכלית של העסק, לדוגמא: השקעות נדרשות, סקירת שוק,...

Please reload

פרסומים נבחרים

הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים

June 8, 2016

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים