top of page

תזכורת - עדכונים שייכנסו לתוקף ביולי 2016


data:image/gif;base64,R0lGOdata:image/gif;base64,data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==DlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==

עדכונים שייכנסו לתוקף ביולי 2016 בנושאי שכר:


  • שכר המינימום יעלה מ- 25 ל- 25.94 ש"ח (מ4,650 ל 4,825ש"ח).

  • יתוקן ימי החופשה לעובדים של עד וותק של 4 שנים כך:

מי שעובד 5 ימים בשבוע: זכאי ל 11 ימים במקום 10 מי שעובד 6 ימים בשבוע: זכאי ל 13 ימים במקום 12 ​(ביום 1.1.17 תעודכן שוב הצבירה תגדל ביום נוסף, דהיינו: לעובד 5 ימי עבודה בשבוע: מ11 ל 12, ולעובד 6 ימי עבודה בשבוע: מ13 ל 14).


  • יוגדלו שיעורי ההפרשה לפנסיה כדלהלן: חלק העובד: מ5.5% ל 5.75% (מ1.1.17: יעלה ל 6%). חלק המעסיק: מ-6% ל 6.25% (מ 1.1.17- יעלה ל6.5%).


הערה חשובה-

גם מי שמשלם כיום פנסיה מטיבה, חייב להגדיל את האחוזים כדלעיל, היות וכעת כל רכיב יבדק עצמאית ולא לפי סיכום הרכיבים.

יודגש, בפוליסה שבה יש גם א.כ.ע.- הוא יכלל בתוך האחוזים של תגמולי מעסיק, כלומר: גמל מעסיק+א.כ.ע לא יפחת מ6.25%, אך לא יעלה על 7.5% (מ1.1.17- לא יפחת מ6.5%), ולפיכך, יתכן מצב בו בחלק המעסיק לא יחול שום שינוי, אם למשל א.כ.ע. הינו בשיעור של 1.25% ומעלה (ומ1.1.17 בשיעור של1.5% ומעלה).

במרכיב הפיצויים לא יחול שום שינוי והוא ימשיך לעמוד על *6% (ועל 8.33% למי שכבר מופרש מלא כפנסיה מטיבה, על אף שאחוזי התגמולים גדלים).

Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page