תזכורת - עדכונים שייכנסו לתוקף ביולי 2016

April 13, 2020

 


עדכונים שייכנסו לתוקף ביולי 2016 בנושאי שכר:

 

  • שכר המינימום יעלה מ- 25 ל- 25.94 ש"ח (מ4,650 ל 4,825ש"ח).

  • יתוקן ימי החופשה לעובדים של עד וותק של 4 שנים כך:

מי שעובד 5 ימים בשבוע:
זכאי ל 11 ימים במקום 10

מי שעובד 6 ימים בשבוע:
זכאי ל 13 ימים במקום 12

​(ביום 1.1.17 תעודכן שוב הצבירה תגדל ביום נוסף, דהיינו: לעובד 5 ימי עבודה בשבוע: מ11 ל 12, ולעובד 6 ימי עבודה בשבוע: מ13 ל 14).

 

  • יוגדלו שיעורי ההפרשה לפנסיה כדלהלן:

    חלק העובד: מ5.5% ל 5.75% (מ1.1.17: יעלה ל 6%).
    חלק המעסיק: מ-6% ל 6.25% (מ 1.1.17- יעלה ל6.5%).

 

הערה חשובה-

גם מי שמשלם כיום פנסיה מטיבה, חייב להגדיל את האחוזים כדלעיל, היות וכעת כל רכיב יבדק עצמאית ולא לפי סיכום הרכיבים.

יודגש, בפוליסה שבה יש גם א.כ.ע.- הוא יכלל בתוך האחוזים של תגמולי מעסיק, כלומר: גמל מעסיק+א.כ.ע לא יפחת מ6.25%, אך לא יעלה על 7.5% (מ1.1.17- לא יפחת מ6.5%),
ולפיכך, יתכן מצב בו בחלק המעסיק לא יחול שום שינוי, אם למשל א.כ.ע. הינו בשיעור של 1.25% ומעלה (ומ1.1.17 בשיעור של1.5% ומעלה).

במרכיב הפיצויים לא יחול שום שינוי והוא ימשיך לעמוד על *6% (ועל 8.33% למי שכבר מופרש מלא כפנסיה מטיבה, על אף שאחוזי התגמולים גדלים).
 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square