• Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

רשות המיסים מקלה על גיוס תרומות

 

לעיתים מלכ"רים מבצעים גיוס תרומות באמצעות עוסקים, לדוגמא: כאשר אנו רוכשים בסופר הקופאית מציעה לנו לתרום לעמותה כזאת או אחרת.

 

קיימים שני סוגים נפוצים של מבצעי התרמה המתקיימים באמצעות
תשתיות של עסקים, בסיום הרכישה מוצע ללקוח לתרום סכום כסף, ההוראה מפרידה בין שני מקרים של תרומות:

 

כאשר הלקוח לא מקבל תמורה עבור התרומה - 

ההוראה מפרטת מקרים בהם למרות שהעוסק שביצע את ההתרמה (סופר, חנות וכו') הוא לא יחוייב במע"מ ובמס הכנסה: רישום התרומות יופרדו בקופה, בקבלה יופיע הסכום ללא מע"מ, על העוסק להעביר לפחות אחת לחודש את הסכום המלא של התרומות.

 

הלקוח מקבל שי צנוע עבור תרומתו (איגרת, חמסה, צמיד וכדו') -

בנוסף לתנאים במקרה הקודם, במקרה כזה כאשר המלכ"ר רוכש את השי עבור התורמים החשבוניות בגין הרכישה יהיו על שם המלכ"ר כך שלא ינוכה המע"מ בגין רכישות אלו והוצאה זו לא תוכר עבור עוסקים אחרים.

יש גם מגבלה על עלות השי לתורם, אסור שתעלה על 10 ש"ח לשי ו/או 50% מהתרומה.

בסיום מבצע ההתרמה יועברו למלכ"ר התרומות עד 30 יום.

 

בהוראה גם מפורט מי מוגדר ככזה שיכול לפעול בצורה דלעיל (הגדרות של מלכ"ר ומוסד ציבורי) - מי שעמד בתנאי ההוראה יכול לפעול ללא צורך בקבלת אישור מפ"ש ו/או ממע"מ.

 

Please reload

Featured Posts

הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים

June 8, 2016

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square