• Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

החל משנת 2017 ובהתאם לפרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת 

התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016 על  עצמאים להפקיד לפנסיה בשיעורים הקבועים בחוק.

תקציר:

  • החוק מחייב שיעור מינימאלי להפקדה, אך ניתן להגדיל את ההפקדה ולקבל בעדה הטבות מס.

  • ...

Please reload

פרסומים נבחרים

הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים

June 8, 2016

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload

חיפוש לפי תגיות
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square