• Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

מס דירה שלישית, מס ריבוי דירות, מיסים


תנאים להטבות המס על הקמה, הרחבה או רכישה של מבנה להשכרה למגורים. נוהל השכרה למגורים מגדיר את גובה דמי השכירות שעליו יינתנו ההטבות.

 

תנאים לקבלת ההטבה

  • מי שבונה בניין שלפחות מחציתו מיועדת להשכרה למגורים.

  • הדירות להשכרה מושכרות לפחות במשך 5 שנים מתוך 7 השנים הראשונ...

לעיתים מלכ"רים מבצעים גיוס תרומות באמצעות עוסקים, לדוגמא: כאשר אנו רוכשים בסופר הקופאית מציעה לנו לתרום לעמותה כזאת או אחרת.

 

קיימים שני סוגים נפוצים של מבצעי התרמה המתקיימים באמצעות
תשתיות של עסקים, בסיום הרכישה מוצע ללקוח לתרום סכום כסף, ההוראה מפרידה בין שני מקרים של...

Please reload

פרסומים נבחרים

הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים

June 8, 2016

1/2
Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload

חיפוש לפי תגיות
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square